Contáctanos / Contact Us

Address: 2215 Parallel Av.  Kansas City, KS 66104

Cell: (913) 281-6644

Email: hispanic@archkck.org

Fr. Gianantonio (Giani) Baggio C.S. (Director)    

Cell (913) 634-1480

Edith Montes (Coordinadora de formacion y evangelización)

cell: (913) 276-8789

Paola Sainea (asistente administrativa) Cell: (913) 281-6644

X